Tin hoạt động


Lưu ý

29/01/2021

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện một số loại hình chứng thư với nhiều tựa đề khác nhau như: INSTITUTE FOR O VINAGEM v.v và bị nhiều khách hàng nhầm lẫn với chứng thư do “Viện nghiên cứu đá quý và vàng Vinagems” cung cấp. Do đó, để biết thêm chính xác hơn quý khách vui lòng tìm hiểu về chứng thư của chúng tôi tại mục “Tìm hiểu về chứng thư IGG” “Bộ chứng thư tiêu chuẩn của IGG” .

Trân trọng!

Chứng thư gây nhầm lẫn với chứng thư của IGG