Giới thiệu


 VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG VINAGEMS

(VIỆN NGỌC IGG)

Viện Nghiên cứu Đá quý và Vàng VINAGEMS được thành lập ngày 01/09/2015, theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-1365 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

I. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực đá quý, vàng, trang sức và mỹ nghệ.

- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ xử lý nâng cao chất lượng các sản phẩm đá quý, ngọc trai.

- Dịch vụ KH&CN: Phân tích và kiểm định các loại mẫu địa chất, các sản phẩm đá quý, hàng trang sức gắn đá quý, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật; Tư vấn, tổ chức hội thảo khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

 

II. CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ

Viện trưởng Viện nghiên cứu Đá quý và Vàng VINAGEMS là TS. Phạm Văn Long, một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đá quý và ngọc ở Việt Nam hiện nay. Là người đầu tiên tại Việt Nam bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trong lĩnh vực Ngọc học, và đã có nhiều năm nghiên cứu về các loại hình đá quý ở Việt Nam. Chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Nhà nước về đá quý và ngọc. Là tác giả, đồng tác giả của hơn 40 công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí khoa học hàng đầu thế giới và Việt Nam.

Đội ngũ nhân viên của Viện được đào tạo bài bản và chuyên sâu về đá quý và ngọc, trong đó có nhiều thạc sỹ, cử nhân khoa học và kỹ thuật viên chuyên ngành.

III. ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN:

1. Đề tài hợp tác quốc tế:

Nghiên cứu nguồn gốc các mỏ ruby, saphia ở Châu Á, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khoa học hải ngoại Pháp (CNRS/CRPG).

2. Các đề tài cấp Bộ

Đã từng làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu sau:

STT

Tên đề tài

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu các đặc điểm tiêu hình của ruby, saphia Việt Nam.

2000 - 2001

2

Nghiên cứu ứng dụng quy trình xử lý nhiệt làm tăng chất lượng và hiệu ứng sao của ruby Quỳ Châu, Nghệ An.     

2004

3

Nghiên cứu quy trình xử lý ngọc trai nuôi sau thu hoạch.

2005

4

Nghiên cứu quy trình xứ lý làm tăng chất lượng một số loại đá quý nhóm II (thạch anh, peridot, zircon).

2006

5

Nghiên cứu xử lý làm tăng chất lượng về màu sắc và độ tinh khiết của saphia miền nam Việt Nam

2007

6

Nghiên cứu mô hình hoá quá trình thành tạo ruby trong đá hoa mỏ Lục Yên, Yên Bái

2008

7

Nghiên cứu công nghệ xử lý làm đổi màu nhằm tăng chất lượng của khoáng vật topaz Việt Nam

2009

8

Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số chế phẩm phục vụ nông nghiệp (CuSO4.5H2O, ZnSO4.7H2O) từ quặng nghèo

2010

9

Nghiên cứu sản xuất vàng 14K, 18K (vàng trắng, vàng đỏ) phục vụ ngành công nghiêp trang sức Việt Nam

2010

10

Hoàn thiện công nghệ và triển khai thử nghiệm công nghệ xử lý nâng cao chất lượng topaz Việt Nam làm đồ trang sức

2011

3. Đề tài cấp Nhà nước:

 • Nghiên cứu đặc điểm một số loại hình đá quý vùng Lục Yên, Yên Bái (ruby, saphia, tuamalin,...). Giai đoạn 2011-2013.

4. Công trình khoa học đã công bố 

 1. Phạm Văn Long (1996), "Kết quả nghiên cứu bước đầu về nguồn gốc và điều kiện thành tạo corinđon ở mỏ Lục Yên", Tạp chí địa chất, A/237, tr. 71-74, Hà Nội. Xem nội dung
 2. Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Thị Minh Thuyết, Phạm Văn Long (1998), "Đặc điểm tiêu hình tinh thể corinđon khu vực Yên Bái", Tạp chí Địa chất, A/245, tr. 42-48, Hà Nội. Xem nội dung
 3. Phạm Văn Long (1999), "Đặc điểm bao thể trong rubi, saphir mỏ Lục Yên",    Tạp chí Địa chất, A/252, tr. 21-28, Hà Nội. Xem nội dung
 4. Hoang Quang Vinh, Gaston Giuliani, Phan Trong Trinh, Pieerre Coget, Christan France-Lanord, Pham Van Long (1999), "Origin of rubi formation in Yenbai Province", Journal of Geology, Series B, No 13-14/1999, pp.118-123, Hà Nội. Xem nội dung
 5. Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Giuliani G., Leloup P.H., Lacassin R., Pham Van Long (1999), "Geodynamic role in rubi formation in the Red river shear zone and surounding area", Journal of Geology, Series B, No 13-14/1999, pp.144-146, Hà Nội. Xem nội dung
 6. Phạm Văn Long (2000), "Điều kiện thành tạo và nguồn gốc của saphir trong bazan miền nam Việt Nam", Tạp chí Địa chất, A/258, tr. 35-45, Hà Nội. Xem nội dung
 7. Hoàng Quang Vinh, G. Giuliani, Phan Trọng Trịnh, Phạm Văn Long (2000), "Bao thể trong rubi dọc đới đứt gãy sông Hồng và lân cận", Tạp chí các khoa học về trái đất, (4/2000), tr. 420-428, Hà Nội. 
 8. Nguỵ Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Trường, Phạm Văn Long (2000), "Sự phụ thuộc của chất lượng ngọc rubi-saphir vào điều kiện thành tạo qua ví dụ khu vực Tân Hương (Yên Bái)", Tạp chí Kinh tế địa chất và nguyên liệu khoáng, (4/2000), tr.1-7, Hà Nội.
 9. Phạm Văn Long (2001), "Nghiên cứu đặc điểm tiêu hình corindon Việt Nam", Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Công nghiệp 2000-2001.
 10. Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Garnier V., Giuliani G., Maluski H., Phạm Văn Long (2001), "Các giai đoạn thành tạo rubi dọc đới đứt gãy sông Hồng và lân cận", Tạp chí Địa chất, A/267. tr. 98-105, Hà Nội. Xem nội dung
 11. Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Henri Maluski, Daniel Ohnenstetter, Trinh Phan Trong, Vinh Hoang Quang, Long Pham Van, Tich Vu Van, Dietmar Schwarz (2002), "Ar-Ar ages in phlogopite from marble-hosted ruby deposits in northern Vietnam: evidence for Cenozoic ruby formation", Chemical Geology, No. 188, pp.33-49, Elsevier Science, Amsterdam. Xem nội dung
 12. Nguỵ Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Trường, Phạm Văn Long (2002), “Đặc điểm khoáng vật học của rubi mỏ Quỳ Châu (Nghệ An) và mối liên quan với điều kiện thành tạo”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, T.XVIII, No.3 2002, tr. 34-42, Hà Nội.
 13. Giuliani, G., Dubessy, J., Banks, D., Hoang Quang V., Lhomme, T., Pironon, J., Garnier, V., Phan Trong T., Pham Van Long., Ohnenstetter D., 2002. "Les inclusions fluides à CO2-H2S-COS-S8-AlO (OH) des rubis contenus dans les marbres de Luc Yen, région du Fleuve Rouge, Viêt-nam". 19ème RST, Nantes, Résumés, p.128-129.
 14. Giuliani G., Dubessy J., Banks D., Hoang Quang Vinh, Lhomme T., Pironon J., Garnier V., Phan Trong Trinh, Pham Van Long, Ohnenstetter D., Schwarz D. (2003), "CO2-H2S-COS-S8-AlO(OH)-bearing fluid inclusions in ruby from marble-hosted deposits in Luc Yen area, North Vietnam", Chemical Geology, Vol.194, pp.167-185, Elsevier Science, Amsterdam. Xem nội dung
 15. Virginie G., Giuliani G., Maluski H., Ohnenstetter D., E. Deloule, A.B. Kausar, Trinh Phan Trong, Vinh Hoang Quang, Long Pham Van, B. Goffe (2003), "Ar-Ar and U/Pb dating of marble-hosted ruby deposits from central and southeast Asia”, Abstract GAC-MAC-SEG Joint Annual Meeting, Vancouver, Canada, May 25-28, pp. 316.
 16. Giuliani G., Hoang Quang Vinh, Lhomme T., Dubessy J., Banks D., Fallick T.,Virginie G., Ohnenstetter D., Trinh Phan Trong, Long Pham Van (2003), "CO2-H2S-COS-S8-AlO(OH)-bearing fluid inclusions in ruby from marble-hosted deposits in Luc Yen and Quy Chau, North Vietnam”, Abstract GAC-MAC-SEG Joint Annual Meeting, Vancouver, Canada, May 25-28, pp. 317.
 17. Phạm Văn Long (2003), "Nghiên cứu đặc điểm tinh thể khoáng vật học và ngọc học của ruby, saphia hai vùng mỏ Lục Yên (Yên Bái) và Quỳ Châu (Nghệ An), Luận án Tiến sĩ Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 18. Phạm Văn Long, Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter, Hoàng Quang Vinh, Phan Trọng Trịnh, Dietmar Schwarz (2003), “Kết quả xác định tuổi và nhiệt độ thành tạo của rubi vùng Quỳ Châu”, Tạp chí Địa chất A/278, tr.27-33. Xem nội dung
 19. Phạm Văn Long, Hoàng Quang Vinh, G. Giuliani, Bùi Đức Toàn (2003), “Đặc điểm corindon Quỳ Châu và mối liên quan với nguồn gốc thành tạo”, Tạp chí Địa chất A/279, tr. 35-43. Xem nội dung
 20. Phạm Văn Long, Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter, Hoàng Quang Vinh, Dietmar Schwarz, Nguyễn Xuân Nghĩa (2003), “Study of the inclusions in ruby from Quy Chau”, Proceeding of the 2th International Workshop on Geo-and Material- Science 0n Gem-Mineral of Vietnam, October 1-8/2003, p. 85-92.
 21. Phạm Văn Long, Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter, Hoàng Quang Vinh, Phan Trọng Trịnh, Dietmar Schwarz (2004), “Gem corundum deposits in Vietnam”, Journal of Gemmology, 29(3), p. 129-147. Xem nội dung
 22. Pham Van Long, Hoang Quang Vinh, Nguyen Xuan Nghia (2004), “Inclusions in Vietnamese Quy Chau ruby and their origin”, Australian Gemologists, Vol. 22(2), pp. 67-71.
 23. Phạm Văn Long, Hoàng Quang Vinh, Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter (2004), “Marble-hosted ruby from Vietnnam”, Canadian Gemmologist, 25(3), p. 83-94.
 24. Garnier V., Giuliani G., Ohnenstetter D., Maluski H., Dubessy J., Fallick A.E., Schwarz D., Kausar A.B., Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Pham Van Long (2003). "Genesis of ruby deposits in marbles from Central and South-east Asia". 32nd International Geological Congress. Firenze 2004, Italy, Abstract. CD-Rom
 25. Pham Van Long, Hoàng Quang Vinh, Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter, (2004), “Gemstones in Vietnam: a Review”, Australian Gemologists, Vol. 22(4). Xem nội dung
 26. Phạm Văn Long (Chủ nhiệm) (2004), “Nghiên cứu ứng dụng quy trình xử lý nhiệt làm tăng chất lượng và hiệu ứng sao của ruby Quỳ Châu, Nghệ An”, Báo cáo đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ Công nghiệp, 2004.
 27. Garnier V, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter, A.E Fallick, Phan Trọng Trịnh, Phạm Văn Long and Hoàng Quang Vinh, (2005), Basalt petrology, zircon age and sapphire genesis from DakNong, southern Vietnam, Mineralogical Magazine (2005) 69 (1): 21-38. Xem nội dung
 28. Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter, Henry Maluski, Phan Trong Trinh, Pham Van Long and Hoang Quang Vinh, (2005). "Age and significance of ruby-bearing marble from the Red River shear zone, Nothern Vietnam", The Canadian Mineralogist, Vol. 43, No. 4, pp. 1315-1329. Xem nội dung
 29. Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter, Kausa Allah Bakhsh, Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Pham Van Long, (2005), “Les gisements de rubis du Pakistan et du Vietnam”, Revue de Gemmologie AFC, No. 151, p. 6-12.
 30. Phạm Văn Long (2005),  Nghiên cứu ứng dụng quy trình xử lý nhiệt làm tăng chất lượng ruby Quỳ Châu, Nghệ An, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ II, 11/2005, p.112-120.
 31. Phạm Văn Long, Hoàng Quang Vinh, Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter, Dietmar Schwarz (2005), "Bao thể lỏng chứa CO2-H2S-COS-S8-AlO(OH) trong ruby Lục Yên và Quỳ Châu", Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học 60 năm địa chất Việt Nam, 10/2005, tr. 676-682. 
 32. Phạm Văn Long, Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter (2005), “Gemstones occurrences of Vietnam”, Proceeding of the 3th International Workshop on Gem- Material and Modern Analytical Methods, September 26 – October 2, p. 170-182.
 33. Phạm Văn Long (Chủ nhiệm) (2005), “Nghiên cứu quy trình xử lý làm tăng chất lượng ngọc trai nuôi sau thu hoạch”, Báo cáo đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ Công nghiệp, 2005.
 34. Phạm Văn Long, Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter, Dietmar Schwarz (2006),  “Đặc điểm thành phần hoá học của ruby, saphia trong một số loại hình nguồn gốc ở Việt Nam”, Tạp chí Địa chất, A/293, tr.25-33. Xem nội dung
 35. Phạm Văn Long (Chủ nhiệm) (2006), “Nghiên cứu xử lý làm tăng chất lượng một số loại đá quý nhóm II (thạch anh, peridot, zircon)”, Báo cáo đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ Công Thương, 2006.
 36. Phạm Văn Long, Hoàng Quang Vinh, Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter, Dietmar Schwarz (2006), “Đặc điểm và kiểu nguồn gốc của rubi trong đá hoa hai vùng mỏ Lục Yên và Quỳ Châu", Tạp chí Địa chất, A/294, tr.44-50. Xem nội dung
 37. Phạm Văn Long (Chủ nhiệm) (2007), “Nghiên cứu ứng dụng quy trình xử lý nhiệt làm tăng chất lượng saphia miền nam Việt Nam”, Báo cáo đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ Công Thương, 2007.
 38. Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter, Anthony E. Fallick, Jean Dubessy, David Banks, Hoàng Quang Vinh, Therose Lhomme, Henri Maluski , Arnaud Pocher ,Kausar   Allah Bakhsh, Pham Van Long, Phan Trong Trinh, Dietmar Schwarz (2008), “Marble-hosted ruby deposits from Central and Southeast Asia: Towards a new genetic model”, Ore Geology Reviews,  34 (2008), pp. 169–191. Xem nội dung
 39. Phạm Văn Long, Virginie Garnier, Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter (2008), “Khái quát đặc điểm và mô hình thành tạo rubi trong đá hoa mỏ Lục Yên”, Proceeding of the 4th International Workshop on Geo-and Material- Science on Mineral Resources of Vietnam, September 14 – October 2, p. 114-127.
 40. Nguyen Ngoc Khoi, Pham Van Long (2008), Initial results of the study on the heat treatment technology of Vietnam zircon, J. Earth Sciences, 1/30.
 41. Nguyen  Ngoc Khoi, Pham Van Long (2009), Study on the methods to enhance the quality of sapphire from southern of Vietnam, J. Earth Sciences, 29 (3), tr.110-115, Hà Nội.
 42. T.-T.H., Häger, T., Hofmeister, W., Hauzenberger C., Schwarz, D., Pham, V.L., Wehmeister, U., Nguyen, N.K., and Nguy, T.N. (2013), Gemstones from Vietnam: an update, Gems&Gemology, Vol.48, No.3, pp.158-176. Pham Van Long, Vincent Pardieu, Gaston Giuliani (2014), Update on Gemstone Mining in Luc Yen, Vietnam, Gems&Gemology, Vol.49, No.4, pp.233-245. Xem nội dung
 43. Phạm Văn Long, Vincent Pardieu, Gaston Giuliani, Ngụy Tuyết Nhung, Phạm Thị Thanh Hiền, Phạm Đức Anh, Nguyễn Ngọc Khôi, Hoàng Quang Vinh (2014), Một số đặc điểm ngọc học của spinel vùng Lục Yên, Yên Bái, Tạp chí Địa chất, A/340, p.29-36. Xem nội dung
 44. Pham Van, L., Pardieu, V., Giuliani, G. (2014): Update on gemstone mining in Luc Yen, Vietnam. Gems & Gemology 49, 233-245. Xem nội dung
 45. Giuliani G., Fallick A.E., Boyce A.J., Pardieu V., Pham V. Long (2016), Pink and Red spinel in marble: Trace elements, Oxygen Isotopes and Sources, EMC2016, European Mineralogical Conference, 11-15 September, South Africa.
 46. Giuliani, G., Fallick, A.E., Boyce, A.J., Pardieu, V., Pham Van, L. (2017): Pink and red spinels in marble: trace elements, oxygen isotopes, and sources. The Canadian Mineralogist 55, 743-761. Xem nội dung
 47. Pham Van Long, Gaston Giuliani, Anthony E. Fallick, Andrian J. Boyce, Vincent Pardieu, (2018), Trace elements and oxygen isotopes of gem spinels in marble from the Luc Yen - An Phu area, Yen Bai province, North Vietnam, Vietnam Journal of Earth Sciences, 40(2), pp.166-179. Xem nội dung
 48. Gaston Giuliani, Anthony E. Fallick, Andrian J. Boyce, Vincent Pardieu and Van Long Pham, (2019), Origin geographique des spinelles chromiferes et vanadiferes associet aux marblres d'Asie et d'Afrique d'lest, Revue de l'Association de Francaise de Gemmologie No. 203, 2018, pp.17-25.
 49. Gaston Giuliani, Anthony E. Fallick, Andrian J. Boyce, Vincent Pardieu and Van Long Pham, (2019), Pink and red gem spinel in marble and placers, InColor Summer 2019 (Issue 43), pp. 14-28. Xem nội dung
 50. Anthony E. Fallick, Gaston Giuliani, Thomas Rigaudier, Adrian J. Boyce,Van Long Pham, Vincent Pardieu, (2019), Remarkably uniform oxygen isotope systematics for co-existing pairs of gem-spinel and calcite in marble, with special reference to Vietnamese deposits, Comptes Rendus Geoscience, pp. 27-36. Xem nội dung

 51. Isabella Pignatelli, Gaston Giuliani, Christophe Morlot and Pham Van Long (2019), The Texture and Chemical Composition of  Trapiche Ruby from Khoan Thong, Luc Yen Mining District, Northern Vietnam, THE JOURNAL OF GEMMOLOGY, 36(8), pp. 726-746. Xem nội dung