Tin hoạt động


Chuỗi trai nước ngọt "giả"

29/07/2018

Một chuỗi hạt hình baroque đã được giám định tại GIA New York gần đây và cho thấy chúng được làm từ vỏ sò, sau đó phủ keo.

Hình 1. Chuỗi hạt có hình dạng bên ngoài rất giống loại trai nước ngọt

Chuỗi hạt có hình “baroque” ở tất cả các viên với kích thước từ 22.43 × 17.60 × 14.17 mm tới 29.46 × 19.64 × 16.50 mm. Về hình dạng, chúng mang nhiều đặc điểm của các chuỗi ngọc trai nước ngọt trên thị trường (Hình 1). Khi quan sát dưới kính hiển vi dễ dàng nhận thấy trên bề mặt của các hạt trai không có các dấu hiệu sinh trưởng của ngọc trai nuôi. Thay vào đó là các ánh đa sắc không bình thường của các viên ngọc trai giả. Hơn nữa, ở một số viên  thể thấy các bọt khí phân bố ở các vết lõm của hạt trai (Hình 2 bên trái). Quan sát dưới ánh sáng mạnh, dễ dàng quan sát được các cấu trúc đới của “vỏ sò” (loại thường được dùng làm nhân đối với ngọc trai nước mặn). Hình ảnh chụp tia X (Hình 3) khẳng định tất cả các viên chỉ là vỏ sò tự nhiên được tạo dáng giống ngọc trai nước ngọt.

Hình 2. Dấu hiệu bọt khí rất rõ của chất keo phủ bề mặt

Từ những kết quả trên đi đến kết luận, chuỗi trai trên được làm từ vỏ sò, sau đó phủ vật liệu polimer để tạo ánh ngũ sắc làm giả các chuỗi ngọc trai nước ngọt.

Hình 3. Ảnh chụp tia X cho thấy rõ ràng các hạt "vỏ sò" bị bọc xung quanh bởi màng keo.

GIA Lab Note.