Tin hoạt động


Bảng báo giá dịch vụ kiểm định IGG

03/11/2020

Kính gửi: Quý Khách Hàng
Viện nghiên cứu đá quý và vàng Vinagems kính gửi tới quý khách bảng báo giá dịch vụ kiểm định như sau:
 

                  Số lượng mẫu (sp)

 

Đặc điểm mẫu

Từ 1 - <20

Từ 20 - <50

Từ 50 - <100

     >100

Mẫu thường (SP được dán tem tiêm phong)

80.000 d/sp

70.000 d/sp

60.000 d/sp

50.000d/sp

Mẫu niêm phong trong vỉ nhựa

100.000 d/sp

80.000 d/sp

70.000 d/sp

60.000d/sp

Mẫu niêm phong trong hộp mica

150.000d.sp

130.000d/sp

110/000d/sp

100.000s/sp

Bộ sản phẩm (3-5 món)

120.000d/sp

110.000d/sp

100.000d/sp

80.000d/sp

Mẫu trưng bày

120.000d/sp

110.000d/sp

100.000d/sp

80.000d/sp

 

Lưu ý:

  • Bảng báo giá trên là đơn giá dịch vụ kiểm định tại Hà Nội và Đà Nẵng
  • Mẫu thường gồm: Vòng tay, mặt dây, …được dán bởi tem niêm phong.
  • Mẫu niêm phong trong vỉ nhựa, hộp mica: Bao gồm các sản phẩm nhỏ được niêm phong trong vỉ nhựa, hộp mica.
  • Đơn giá trên được tính cho mỗi lần gửi hàng của quý khách.
  • Đơn giá trên không tính cho kim cương