Hồng ngọc (Ruby)


Hồng ngọc (ruby) là biến thể màu đỏ của khoáng vật corindon. Corindon có thành phần là oxit nhôm (Al2O3), khi hoàn toàn tinh khiết thì chúng không có màu, khi trong thành phần có một lượng nhất định oxit crom (Cr2O3) thì chúng có màu đỏ, tùy thuộc vào lượng oxit crom cao hay thấp mà chúng có màu đỏ đậm hoặc nhạt.

Hồng ngọc|Ruby

Tổng quan


Chi tiết xem tại đây

Nghiên cứu